Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 27 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie spotkanie z Panią Honoratą Rudnik, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Suwałkach.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.
W programie wykład Magdaleny Kościeszy na temat „Rozmowa z dzieckiem uwikłanym w przemoc”.

 

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie wykład Małgorzaty Koncewicz i Barbary Leśniewskiej –  Gawryś na temat „Motywowanie uczniów do nauki”.

Konsultacje logopedyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Polskim Towarzystwem Logopedycznym

ma przyjemność zaprosić  na

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

DLA  DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,

 które odbędą się w  dniu 6 marca 2014 r.

w ramach EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY. 

Uwaga: prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (87) 566-41-49

Oferta zajęć grupowych na terenie Poradni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Dla dzieci i młodzieży

  • Kształtowanie kompetencji  matematycznych -  dzieci 5-6 letnie

cel: rozwijanie umiejętności matematycznych

  • Terapia grupowa dla dzieci jąkających się – dzieci 6-7-8 letnie

cel: poprawa płynności mowy

  • Zajęcia edukacyjno-rozwojowe - uczniowie klas I-II szkół podstawowych

cel: rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie z w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi

  • Skuteczne metody uczenia się  - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: trenowanie umiejętności  wykorzystania efektywnych technik uczenia się