Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 12 stycznia 2016 r.  godz. 1000 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Życzenia Świąteczne

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach do rozpropagowania informacji o Olimpiadzie z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową. Adresatami Olimpiady są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Szczegóły pod linkiem http://www.olimpiada.sdsiz.pl/index.html .

Zespół doradców zawodowych z LCDZ.

 

V Suwalska Kampania "Białej wstążki" 2015

Po raz kolejny w naszym mieście  zostanie przeprowadzona Kampania Białej Wstążki pod hasłem: „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się" . Skierowana jest w szczególności do najmłodszych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych. To największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Spotkanie doradców zawodowych

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 r, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach. Tematem spotkania będzie organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowgo. Do zobaczenia!

SPOTKANIE GRUPY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 r.  godz. 1000 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.