Mirosława Sielicka

Wersja do wydruku

logopeda z wieloletnim stażem, specjalista w zakresie neurologopedii, pedagog wczesnoszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni zajmuje się :

  • diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i języka,
  • udzielaniem porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom i młodzieży,
  • terapią indywidualną i grupową dzieci z niepłynnością mówienia,
  • wykonywaniem przesiewowych badań słuchu i wzroku.