Barbara Leśniewska-Gawryś

Wersja do wydruku

ukończyła studia magisterskie dzienne z psychologii -specjalizacja kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z socjoterapii.

Ma bogate doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poza psychologią interesuje się filmem, muzyką i sportem.

Obszary działania w Poradni:

  • treningi inteligencji dla dzieci zdolnych;
  • diagnoza dzieci i młodzieży;
  • terapia dzieci i młodzieży.