Maria Korzun

Wersja do wydruku

pedagog;  ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim - Filia w Białymstoku, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych uczniów,
  • diagnozą dojrzałości szkolnej.

Oprócz tego prowadzi:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka (od 3 do 6 roku życia),
  • konsultacje i porady dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się,
  • konsultacje i porady dla rodziców dotyczące osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej.