Dla nauczycieli - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Zaburzenia integracji sensorycznej a powstanie trudności szkolnych u dzieci.
  • Jolanta Jargiło
Uczeń zdolny - charakterystyka, identyfikacja, kształcenie.
  • Barbara Leśniewska-Gawryś
Uczeń z afazją w kształceniu specjalnym w szkole.
  • Anna Remelska

do góry

 

Zajęcia na terenie szkoły

temat

Obserwacja dzieci w grupie szkolnej

cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Małgorzata Osyda, Anna Meller, Wioletta Racis
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny
miejsce Szkoła

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat

Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów.

cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych.
osoba prowadząca Barbara Boruta, Teresa Żylińska-Firlej
czas trwania zajęć 27.09.2016, 25.10.2016, 22.11.2016, 13.12.2016, 17.01.2017, 21.02.2017, 21.03.2017, 25.04.2017, 30.05.2017
miejsce Poradnia

do góry