Dla nauczycieli - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci.
  • Jolanta Jargiło
Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Maria Korzun
Dziecko z afazją w kształceniu specjalnym w przedszkolu.
  • Anna Remelska

do góry

 

Warsztaty

temat Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej.
cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Anna Meller, Wioletta Racis
grupa dzieci przedszkolne
czas trwania zajęć 1 - 2 godziny

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów.
cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych.
osoba prowadząca Barbara Boruta, Teresa Żylińska-Firlej
czas trwania zajęć 27.09.2016, 25.10.2016, 22.11.2016, 13.12.2016, 17.01.2017, 21.02.2017, 21.03.2017, 25.04.2017, 30.05.2017
miejsce Poradnia

do góry