Dla dzieci i młodzieży - Szkoła ponadgimnazjalna / ponadpodstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Warsztat „Jak dobrze zdać maturę?”
cele Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć 21.02.2019 r., godz. 15:00 - 19:00

 

temat Warsztat „Pogotowie maturalne jak radzić sobie z maturalnym stresem?”
cele Zapoznanie z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem tydzień przed maturą, dzień przed maturą, w trakcie matury. Wsparcie w rozładowaniu napięcia wynikającego ze stresu przedmaturalnego
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć 24.04.2019 r., godz. 15:00 - 18:00

 

temat „Nieustraszone” – grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dziewcząt
cele Zwiększenie pewności siebie i własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami i pełnieniu różnych ról życiowych (córki, siostry, przyjaciółki, uczennicy itp.), określenie własnych mocnych stron, efektywne zarządzanie własnym potencjałem i planowanie własnej drogi osobistej i edukacyjno-zawodowej, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczennice szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu (I semestr)

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat „Profilaktyka uzależnień: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Sztuka odmawiania” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne
cele Uczenie się zachowań asertywnych, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w sprawie używek
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Psychomanipulacja w sektach”
cele Poznanie mechanizmów obrony przed psychomanipulacją i werbunku do sekt oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy na temat symptomów tej choroby
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat "Inteligencja emocjonalna"
cele Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, szczególnie umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Stres pod kontrolą – jak sobie radzić ze stresem przed maturą?”
cele Ocena własnego poziomu stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Kończę szkołę i co dalej?”
cele Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania kariery zawodowej
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas II-III liceum, klas III-IV technikum
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?"
cele Przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Co mnie motywuje?”
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry