Dla dzieci i młodzieży - Szkoły ponadgimnazjalne

Wersja do wydruku

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne.
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
czas trwania zajęć Cykl spotkań - raz w tygodniu
miejsce Poradnia

 

temat "Stres pod kontrolą - jak sobie radzić ze stresem przed maturą?"
cele Ocena własnego poziomu stresu, określenie źródeł stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
czas trwania zajęć Warsztaty jednodniowe (3 godziny), zapisy w sekretariacie, ograniczona liczba miejsc
miejsce Poradnia

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat „Profilaktyka uzależnień: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Sztuka odmawiania” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne.
cele Uczenie się zachowań asertywnych, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w sprawie używek.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Psychomanipulacja w sektach”.
cele Poznanie mechanizmów obrony przed psychomanipulacją i werbunku do sekt oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy na temat symptomów tej choroby.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna
miejsce Szkoła

 

temat „Używki a sztuka odmawiania”.
cele Uczenie się świadomych, odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek. Uczenie się umiejętności odmawiania.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Jak radzić ze stresem egzaminacyjnym?”
cele Poznanie sposobów radzenia ze stresem.
osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas III
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat "Inteligencja emocjonalna".
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia".
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat Ekstrawertyk i introwertyk – jakim typem osobowości jestem i jak to wpływa na moje decyzje i zachowania?
cele Zapoznanie młodzieży z charakterystyką osobowości introwertyka i ekstrawertyka, określenie preferencji życiowych i zawodowych z tym związanych.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat „Co dalej po szkole ponadgimnzjalnej?”
cele Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej, inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz, Marta Putra
grupa Uczniowie klas II-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat "Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?"
cele Przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania własnej ścieżki rozwoju.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz, Marta Putra
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

do góry