Dla dzieci i młodzieży - Gimnazjum

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu
miejsce Poradnia

do góry

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat Zajęcia adaptacyjno-integracyjne.
cele Integracja uczniów w nowej szkole, w nowym zespole klasowym.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej”.
cele Kształtowanie umiejętności społecznych.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-II
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)
miejsce Szkoła

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”.
cele Kształtowanie umiejętności społecznych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)
miejsce Szkoła

 

temat "Inteligencja emocjonalna".
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Cyberprzemoc” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Przekazanie informacji na temat cyberprzemocy, uświadomienie jej skutków i zasad postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Sztuka odmawiania” - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Uczenie zachowań asertywnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Do uzgodnienia
miejsce Szkoła

 

temat „Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz o sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Do uzgodnienia
miejsce Szkoła

 

temat „Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość” - zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne.
cele Poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Co to jest uzależnienie?” - zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat specyfiki zjawiska uzależnienia.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy o symptomach tej choroby.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna
miejsce Szkoła

 

temat „Używki a sztuka odmawiania”.
cele Rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne
miejsce Szkoła

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia".
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat "Motywacja - co to jest i po co to?"
cele Przybliżenie uczniom pojęcia motywacji, zachęcenie uczniów do pracy nad własną motywacją i tym, co ich demotywuje.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat „Moje mocne strony, moje zasoby”.
cele Wspieranie uczniów w pozytywnym postrzeganiu swojej osoby; identyfikacja swoich mocnych stron i zasobów w kontekście wyboru ścieżki kształcenia.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat „Co dalej po gimnazjum?”
cele Wstępne przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji zawodowej i szkolnej, zapoznanie z systemem szkolnictwa ponadgimnazjalnego, poznanie własnych predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów i kwestionariuszy.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz, Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

 

temat „Co warto wiedzieć o zawodach”.
cele Przekazanie podstawowych informacji o zawodach; zainspirowanie młodzieży do myślenia o własnych zasobach w kontekście zawodu.
osoba prowadząca Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 2 godziny
miejsce Szkoła

do góry