Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła ponadgimnazjalna

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w sprawie trudności edukacyjnych.
 • Barbara Jurewicz
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Teresa Żylińska-Firlej
Konsultacje dla uczniów jąkających się.
 • Mirosława Sielicka
Porady dla rodziców i nauczycieli uczących dzieci z wadami słuchu.
 • Maria Kowalewska
Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem.
 • Barbara Jurewicz
 • Magdalena Kościesza
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
 • Barbara Boruta
Poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i rodziców.
 • Karolina Bujkowska
 • Małgorzata Koncewicz
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Małgorzata Osowska
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje rodzinne.
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi.
 • Karolina Bujkowska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.
 • Małgorzata Koncewicz
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością (niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, wadami słuchu i wzroku) oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 •  Pedagodzy, psycholodzy
Konsultacje dla uczniów słabowidzących i niewidomych, ich rodziców i nauczycieli.
 • Wiesława Taraszkiewicz
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i ich rodziców.
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
 • Agnieszka Zackiewicz
 • Marta Putra

do góry