Porady i konsultacje indywidualne - Gimnazjum

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w sprawie trudności edukacyjnych
 • Barbara Jurewicz
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Marta Putra
Poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i rodziców
 • Karolina Bujkowska
 • Małgorzata Koncewicz
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Małgorzata Osowska
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem
 • Barbara Jurewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych
 • Małgorzata Koncewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi
 • Karolina Bujkowska
Konsultacje dla rodziców i młodzieży dotyczące rozwijania
umiejętności poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia twórczego i logicznego)
 • Małgorzata Koncewicz
Konsultacje logopedyczne dla rodziców uczniów z zaburzeniami wymowy
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla uczniów jąkających się
 • Mirosława Sielicka
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i ich rodziców
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
 • Agnieszka Zackiewicz
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 
 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące
 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące
 • dzieci z problemami ruchowymi
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 
 
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Maria Kowalewska
 • Jolanta Jargiło
 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry