Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.

 • Barbara Boruta
 • Małgorzata Osyda
 • Anna Meller
Konsultacje logopedyczne.
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
 • Emilia Olszewska
Konsultacje dla dzieci jąkających się.
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi.
 • Jolanta Jargiło
Porady dla rodziców dzieci moczących się.
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.
 • Małgorzata Koncewicz
Porady dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami edukacyjnym.
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Teresa Żylińska-Firlej
 • Barbara Jurewicz
Porady dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadami słuchu.
 • Maria Kowalewska
Konsultacje dla nauczycieli uczniów z wadami wzroku, słabowidzących i niewidomych.
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje rodzinne.
 • Anna Meller
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
 • Karolina Bujkowska
 • Małgorzata Osyda
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Anna Meller
 • Joanna Śliwowska
 • Wioletta Racis

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.

 • Barbara Boruta
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi.
 • Karolina Bujkowska
Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego.
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
Konsultacje dla nauczycieli dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością (niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, wadami słuchu i wzroku) oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 •  Pedagodzy, psycholodzy

do góry