Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Porady dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami edukacyjnymi
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Barbara Jurewicz
 • Marta Putra
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu
 • Karolina Bujkowska
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Wioletta Racis
 • Małgorzata Koncewicz
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci z wadami wymowy
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla dzieci jąkających się
 • Mirosława Sielicka

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi

 • Jolanta Jargiło
Porady dla rodziców dzieci moczących się
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych
 • Małgorzata Koncewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi
 • Karolina Bujkowska
Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
 
 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące
 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące
 • dzieci z problemami ruchowymi
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 
 
 • Wiesława Tarszkiewicz
 • Maria Kowalewska
 • Jolanta Jargiło
 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry