Porady i konsultacje indywidualne - Przedszkole

Wersja do wydruku

     

temat osoby prowadzące
Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Barbara Boruta
 • Małgorzata Osyda
 • Anna Meller
Konsultacje logopedyczne.
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
 • Emilia Olszewska

Konsultacje dla dzieci jąkających się.

 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi.
 • Jolanta Jargiło
Konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi z "ryzykiem dysleksji".
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadami wzroku, słabowidzących i niewidomych.
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci moczących się.
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadami słuchu.
 • Maria Kowalewska
Konsultacje rodzinne.
 • Małgorzata Osowska

Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu.

 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Małgorzata Osyda
 • Anna Meller
 • Joanna Śliwowska
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dotyczące gotowości szkolnej dziecka.
 • Pedagodzy, psycholodzy
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością (niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, wadami słuchu i wzroku) oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Pedagodzy, psycholodzy

do góry