Porady i konsultacje indywidualne - Dzieci w wieku 0-3 r.ż. / Przedszkole

Wersja do wydruku

Dzieci w wieku 0-3 r.ż.

temat osoby prowadzące

Konsultacje dla rodziców w sprawach rozwojowych ich dzieci i trudności wychowawczych

 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
Konsultacje logopedyczne dla rodziców w sprawach związanych z rozwojem językowym ich dzieci
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

temat osoby prowadzące
Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum
autyzmu
 •  Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami wymowy
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców dzieci jąkających się
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców dzieci moczących się
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi
 • Jolanta Jargiło
Konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi z "ryzykiem dysleksji"
 • Wiesława Taraszkiewicz
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 
 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące
 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące
 • dzieci z problemami ruchowymi
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

 • Wiesława Tarszkiewicz
 • Maria Kowalewska
 • Jolanta Jargiło
 • psycholodzy i pedagodzy
 
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 
 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry