Wielkanoc 2019

Targi edukacyjno-zawodowe

Zapraszamy na targi edukacyjno-zawodowe w dniu 26 marca 2019 r., godz. 09:00-17:00, które odbędą się w ZST, ul. Sejneńska 33 oraz ZS nr 4, ul. Sejneńska 14. Szczegóły poniżej:

Targi edukacyjno-zawodowe 2019 r.

Dzień otwarty z doradcą zawodowym


Zapraszamy Rodziców uczniów klas 8 oraz Rodziców gimnazjalistów na spotkanie z doradcą zawodowym.
 
Rodzice uczniów kończących naukę w szkole podstawowej oraz w gimnazjum będą mieli możliwość spotkania się z doradcą zawodowym.  To dobra okazja do pozyskania informacji na temat:
  • zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
  • harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020,
  • oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
  • czynników wyboru kierunku kształcenia oraz zawodu,
  • wspierania dziecka w planowaniu ściezki rozowju.
Doradca zawodowy oczekuje na Państwa w piątek  22 marca 2019 r. w godz. 12.00 – 17.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10.

Nabór na zajęcia grupowe

Trwa nabór na następujące zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach:

 

temat

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami)

cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż. wraz z rodzicami

 

temat Warsztat „Pogotowie maturalne jak radzić sobie z maturalnym stresem?”
cele Zapoznanie z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem tydzień przed maturą, dzień przed maturą, w trakcie matury. Wsparcie w rozładowaniu napięcia wynikającego ze stresu przedmaturalnego
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć spotkanie jednorazowe w dniu 24.04.2019 r., godz. 15:00 - 18:00

 

temat Warsztat „Jak dobrze zdać maturę?”
cele Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć spotkanie jednorazowe w dniu 21.02.2019 r., godz. 15:00 - 19:00

 

Dodatkowo prowadzimy nabór do grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 87 566-41-49 lub osobisty w rejestracji.

Terapia logopedyczna w szkołach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach informuje, że w następujących Szkołach Podstawowych w Suwałkach odbywa się terapia logopedyczna prowadzona przez logopedów - pracowników poradni: SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 9.

Ferie Zimowe 2019

W związku z rozpoczynającymi się 21 stycznia 2019 r. feriami ziimowymi przedstawiamy poniżej ofertę aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałki.

List Prezydenta Miasta Suwałk

Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci

Biblioteka Publiczna Midicentrum

Biblioteka Publiczna Filia nr 2

Biblioteka Publiczna Filia nr 3

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Kultury

Szkoła Podstawowa nr 11 - LODOWISKO